Slobodna radna mjesta

CV-formaKliknite na link lijevo i preuzmite CV-formu. Molimo kandidate da popune našu CV formu, u suprotnom prijave neće biti uzete u razmatranje. Datoteka za slanje mora biti u *.doc, *.docx ili *.pdf formatu i manja od 1MB.

Po završetku popunjavanja CV-obrasca, ispod teksta o slobodnim radnim mjestima preuzmite i pročitajte OBAVJEŠTENJE O USLOVIMA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI i SPORAZUM O NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVA ZA OGLASE KANDIDATA i ukoliko se slažete sa uslovima sporazuma štrikirajte kvadrat pored teksta SLAŽEM SE. Po štrikiranju pojaviće se kontakt forma za slanje obrasca.

Zbog proširenja obima posla preduzeće KIPS DOO raspisuje

KONKURS

Za prijem u radni odnos:

1. U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U PODGORICI:

o Menadžer trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 144 radnika.
• Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Šef maloprodaje. U maloprodaji je zaposleno 62 radnika.
• Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru alata.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru elektro i vodovod.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru za stolare.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo

o Šef magacina. U magacinu je zaposleno 20 radnika.
• Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

2. U RADNI ODNOS U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U KOTORU:

o Menadžer trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 64 radnika.
• Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Šef maloprodaje. U maloprodaji je zaposleno 50 radnika.
• Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru građevinskih materijala.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru građevinskih materijala.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru alata.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na elektro i vodovodnom sektoru.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo

o Prodavac na elektro i vodovodnom sektoru.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru za stolare.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru za stolare.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru boja.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru boja.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru keramike i sanitarija.
• Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Stručni saradnik na agro sektoru.
• VSS poljoprivredni fakultet, smjer biljne proizvodnje.

3. U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U BERANAMA

o Zamjenik menadžera trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 30 radnika.
• Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru građevinskih materijala.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na elektro i vodovodnom sektoru .
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru boja.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru keramike i sanitarija.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru za stolare.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.
• Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

4. U IT SEKTORU U PODGORICI

o Sistem analitičar i programer
Iskusan IT stručnjak ( ili talentovani mladi kadar ). Stručna sprema VSS. Poslovni softver koji koristimo je DINAMIC NAV. Pozicija i odgovornosti:
• Analiza poslovnih zahtjeva i izrada funkcionalnih specifikacija
• Rad na unapređenju postojećih aplikacija
• Priprema testnih scenarija i vršenje testiranja
• Analiza novih poslovnih procesa u konteksu uključivanja u postojeća aplikativna rješenja
• Saradnja sa poslovnim jedinicama kompanije i dobavljačima u cilju implementacije novih izmjena postojećih softverskih rješenja za podršku poslovnim procesima
• Po potrebi obuka korisnika u korišćenju aplikativnih rješenja

5. U SLUŽBI INVESTICIJA

o Inžinjer u tehničkoj pripremi
• Održavanje baze podataka tehničke dokumentacije i ostali poslovi u tehničkoj pripremi
• Stručna sprema VSS. Poznavanje rada na računaru, posebno ArchiCAD i AutoCAD

6. KANCELARIJA IZVRŠNOG DIREKTORA

o Zamjenik izvršnog direktora za pravne i računovodstvene poslove
• Stručne sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

Koristite kontakt formu ispod za slanje Vaših podataka.


OBAVJEŠTENJE
kandidatima koji popunjavaju i podnose KIPS-u
“CV – Prijavu za zaposlenje“,
o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

SPORAZUM O NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVA ZA OGLASE KANDIDATA

Zaštita Privatnosti

 

SLAŽEM SE!

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka