fbpx

Podaci o Kipsu

Puni naziv:
“KIPS” KVALITET I POSLOVNA SIGURNOST DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. PODGORICA

Skraćeni naziv: “KIPS” d.o.o.

Registarski broj: 5-006643/007

PIB: 02047403

PDV: 20/31-00022-2

Adresa: Ul. Veljka Vlahovića 90, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0)20 442 300
Fax: +382 (0)20 442 302
E-mail: office@kips.me
Web sajt: www.kips.me